Pełna nazwa i adres naszej firmy:

Agencja Tłumaczeń INTERPRETER
Mariola Zagórska i Żanna Jankowska
ul. Zamkowa 2
35-032 Rzeszów

Telefon / Telefaks: 0 17 85 262 05
Telefon: 0 17 85 356 13
E-mail: tlumacze@rz.onet.pl


Lokalizacja naszego biura:
Rzeszów, ul. Zamkowa 2, I piętro
róg Zygmuntowskiej - naprzeciw Polskiego Radia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00